Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Lindab profiler

 

 

Hos Lindab arbejder vi dagligt på at skabe innovation gennem vores produkter – vores profiler er ingen undtagelse.

Vores ambition er at være byggeriets foretrukne leverandør. Det kan vi kun blive ved at imødekomme kundernes, samarbejdspartnernes og slutbrugernes behov med den bedste service, produkter der er lette at montere, og som holder længe.  

Lindab profiler omfatter blandt andet facade- og tagpaneler. Produkterne har til formål at beskytte bygninger mod tidens tand, der med klimaforandringerne bider hårdere og hårdere. Derfor videreudvikler vi konstant vores profilprodukter, så de løbende bliver mere robuste og modstandsdygtige.  

Profiler fra Lindab er din garanti for dokumentererede løsninger, der passer på bygninger - uden at give los på funktion eller designmuligheder. 

Profiler med EPD dokumentation

Byggeriet er en af de helt store klimasyndere. Og ja, det giver mening at bygge mindre, tættere og tænke i multifunktionelle løsninger, så vi optimerer udnyttelsen af de kvadratmeter, vi allerede har opført. Men det handler også om at bygge med omtanke, og her spiller bygningernes levetid en afgørende rolle.

Bygninger anslås at udgøre henimod 30% af vores samlede CO2-udledning, hvoraf selve byggematerialerne står for ca. 10-15% af udledningen. Så jo færre nye materialer, der er behov for, jo bedre. Vores profiler har til formål at beskytte bygninger og er udviklet med tanke på at sikre bygninger lang og vedligeholdsvenlig levetid.

I 2023 blev LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri, og byggematerialer er sammen med bygningsdrift de to parametre, der danner grundlag for LCA-begninger. Vores profilprodukter er EPD-deklarerede, og det er derfor muligt at se, hvordan profiler fra Lindab bidrager til at få dit byggeri til at ligge under den statslige LCA-grænseværdi.  

EPD’er er ligeledes en integreret del af DGNB-certificeringer, der – ligesom LCA-beregninger – dokumenterer, hvor bæredygtigt et givent byggeri er. 

DGNB-certificeringer

Hos Lindab arbejder vi dagligt på at skabe innovation, så vi hjælper vores kunder med at bygge med omtanke. Hos Lindab tænker vi holistisk, når vi udvikler vores profiler, så udover at have fokus på det miljømæssige vægter vi også de økonomiske og sociale aspekter højt.

EPD er er forkortelse for Environmental Product Declaration, og vi anvender EPDer til at dokumentere produkternes miljømæssige egenskaber og til at give dig et overblik over deres klimaftryk.

Det er derfor let for rådgiverne at sammenligne klimaaftrykket for vores profiler med andre løsninger, og da alle relevante data fremgår af EPDerne, er de med til at understøtte DGNB-certificeringer.  

Vores EPD’er er din garanti for tredjeparts vertificeret dokumentation.

Sådan understøtter profiler fra Lindab DGNB-certificeringer

EPD’er indgår som en del af LCA-beregninger og er dermed også en integreret del af DGNB-certificeringer, som er det mest udbredte certificeringsværktøj for bæredygtigt byggeri i Danmark. I forbindelse med DGNB-certificeringer evalueres et byggeri ud fra seks hovedområder: Miljømæssig (ENV), økonomisk (EC0) og social (SOC) kvalitet, der alle vægter med 22,5%, teknisk kvalitet (TEC) vægter med 15% og proces kvalitet (PRO) 12,5%, mens områdets kvalitet står for de sidste 5% af certificeringen.

Verdensmålene sikrer helhedsorienteret tilgang til den grønne omstilling

Som leverandør og producent af byggematerialer og løsninger til byggeriet vedkender vi os vores medansvar for at bidrage positivt til den grønne omstilling. Hos Lindab arbejder vi derfor med en bredt funderet bæredygtighedsstrategi. Derfor har vi valgt FN’s verdensmål som overordnet pejlemærke for vores produktudvikling af innovative løsninger til byggeriet. Vi siger ikke, at vi med vores profiler kan løse klimakrisen eller alle de mål, som verdensmålene forsøger at indfri. Ikke desto mindre anser vi verdensmålene som bedste redskab til at sikre en bredt funderet grøn omstilling og transformation af hele byggebranchen. En transformation, der anerkender kompleksiteten, og som er en kilde til evig inspiration til at fremme byggeri med omtanke.