Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Juridisk tekst

Velkommen til Lindab-koncernens websted(er) “Websted(er)”, som kan tilgås fra forskellige domæner, der ejes og administreres af et Lindab-selskab i Lindab-koncernen ("Lindab”). Denne juridiske meddelelse gælder for alle sådanne Websteder.

Når du går ind på et Websted, accepterer du følgende vilkår. Hvis du ikke accepterer følgende vilkår, kan du ikke bruge Webstedet. Ophavsretten© til Webstederne tilhører Lindab. Der tages forbehold for alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt heri. Reproduktion, overførsel, distribution eller opbevaring af dele af eller hele indholdet i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lindab er forbudt, medmindre det sker i overensstemmelse med følgende vilkår. Lindab giver sit samtykke til, at du kan gennemse Webstederne på din computer og udskrive kopier af uddrag fra disse sider alene til eget brug og ikke til videredistribution, medmindre Lindab har givet sit skriftlige samtykke hertil. Individuelle dokumenter på Webstederne kan være underlagt yderligere betingelser, der er angivet i disse dokumenter.

Alle navne, logoer og varemærker ("Varemærker”) tilhører Lindab, dets associerede selskaber, tilknyttede virksomheder eller dets licensgivere eller forretningspartnere. Varemærkerne må kun anvendes i overensstemmelse med den brug, der er tilladt i henhold til denne Juridiske Meddelelse, eller med forudgående skriftlig tilladelse fra Lindab.
 
Brug af pressemeddelelser og andre dokumenter, der er klassificeret som offentlige, er tilladt i offentlig kommunikation, hvis kilden til oplysningerne er angivet.

Webstederne og deres indhold leveres som en hjælp til dig. Indholdet på Webstederne leveres “som det er og forefindes”. Lindab garanterer ikke, at Lindabs Websteder vil være uden afbrydelser eller fejl. Lindab forbeholder sig ret til når som helst at revidere Webstederne eller trække adgangen til dem tilbage. DER YDES INGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR EJENDOMSRET ELLER IKKE-KRÆNKELSE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED TILGÆNGELIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DISSE WEBSTEDER. LINDAB ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE ELLER FOR DRIFTSFORSTYRRELSER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DISSE WEBSTEDER, HELLER IKKE SELVOM LINDAB ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE RETSOMRÅDER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGER, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER ELLER FRASKRIVELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. LINDABS HÆFTELSE VIL I SÅ FALD VÆRE BEGRÆNSET I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT VED LOV.

Alt materiale, information eller anden kommunikation, som du overfører til eller lægger op på Webstedet, vil blive betragtet som ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, royaltyfrit, uigenkaldeligt, fuldt underlicenserbart og ikke-ejendomsretligt beskyttet (“Kommunikation”). Lindab har ingen forpligtelser vedrørende Kommunikationen. Lindab kan frit videregive, kopiere, distribuere, indarbejde og/eller på anden måde bruge Kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyde, tekst og andre ting, der er indeholdt heri, til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Lindab kan for at lette adgangen indsætte links til websteder på internettet, der ejes eller drives af tredjeparter. Ved at linke til et sådant tredjepartswebsted skal du gennemgå og acceptere dette websteds regler for brug, før du bruger det. Du accepterer også, at Lindab ikke har nogen kontrol over indholdet på et sådant websted og ikke kan påtage dig noget ansvar for materiale, der er udarbejdet eller offentliggjort af sådanne tredjepartswebsteder. Derudover betyder et link til et websted, der ikke tilhører Lindab, ikke, at Lindab godkender webstedet eller de produkter eller tjenester, der henvises til på et sådant tredjepartswebsted.

Lindab kan til enhver tid revidere disse vilkår ved at opdatere denne Juridiske Meddelelse. Lindab forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at afbryde tilgængeligheden af et Websted uden varsel. Hvis et vilkår, en betingelse eller bestemmelse i disse Juridiske Meddelelser fastslås at være ulovlig, ugyldig, uden retsvirkning eller af en hvilken som helst årsag umulig at håndhæve, påvirkes eller forringes gyldigheden og retskraften af de resterende vilkår, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde.

Opdateret marts 2014