Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Lindab ventilation og indeklima

Hos Lindab får du sundt indeklima og grøn innovation i blå kasser — også når det gælder vores ventilationsløsninger. Vi arbejder løbende på at udvikle grønne produkter med nye, smarte og klimavenlige funktioner.

Vores ambition er at være byggeriets foretrukne leverandør. Det bliver vi kun ved at imødekomme kundernes, samarbejdspartnernes og slutbrugernes behov med den bedste service og ikke mindst klimavenlige produkter, der er effektive, brugervenlige og langtidsholdbare. Derfor bruger vi mange ressourcer på at lytte og innovere vores produkter.      

Adskillige undersøgelser har dokumenteret betydningen af et godt indeklima for vores fysiske og psykiske velvære. Det gælder uanset om vi arbejder på kontor, på fabrik, går i skole eller på anden vis modtager undervisning, er på hospitalet eller noget helt fjerde. Lindabs ventilationsløsninger er optimerede, så de sikrer et godt og sundt indeklima samtidig med at de gavner miljø, økonomi og brugernes velvære. 

Dokumenteret ventilation med EPD og DGNB

Det anslås, at byggeriet står for op imod 30% af Danmarks samlede CO2-udledning, og omtrent 20% af denne stammer fra opvarmning og drift af vores bygninger. Byggeriet er derfor et godt sted at gribe fat, når vi skal reducere vores klimaaftryk og indfri Danmarks målsætning om at nedsætte vores CO2-udledning med 70% inden 2030. Vores ventilationsløsninger er højteknologiske og smarte løsninger med indbyggede muligheder for behovsstyring, hvilket gør det nemt at optimere udnyttelsen af dem.

I 2023 bliver LCA-beregninger en obligatorisk for al nybyggeri iht. bygningsreglementet. Overordnet set måler LCA på to faktorer: Byggematerialers indlejrede CO2-aftryk og energiforbrugets udledning i driftsfasen. Vi udarbejder løbende EPDer på vores ventilationssystemer, og de gør det muligt at få et overblik over, hvordan vores ventilationsløsninger bidrager til, om dit byggeri ligger over eller under den kommende LCA-grænseværdi. 

EPDer er ligeledes en integreret del af DGNB-certificeringer, og de dokumenterer, hvor bæredygtigt et byggeri er ud fra en helhed. Vi kalder det dokumenteret bæredygtighed.

Om EPD

Hos Lindab arbejder vi dagligt med innovation, så vi hjælper vores kunder med at nedsætte byggeriets klimaaftryk. Vi benytter EPD´er til at dokumentere vores produkters miljømæssige egenskaber. EPD er en forkortelse for Environmental Product Declaration, og EPD´erne på vores ventilationsløsninger giver dig overblik over vores produkters klimaftryk.

Vores EPD´er gør det let for rådgiverne at sammenligne klimaaftrykket for vores ventilationssystemer med andre ventilationsløsninger, ligesom EPD´er er med til at understøtte DGNB-certificeringer.
Lindabs EPD´er er din garanti for tredjeparts verificeret dokumentation af vores ventilationsløsningers klimaaftryk.

Om DGNB

EPD´er indgår som en del af LCA-beregninger og er hermed også en integreret del af DGNB-certificeringer. DGNB er en det mest udbredte certificeringsværktøj for bæredygtigt byggeri i Danmark. I forbindelse med DGNB-certificeringer evalueres et byggeri ud fra seks hovedområder: Miljømæssig- (ENV), økonomisk- (EC0) og social (SOC) kvalitet, der alle vægter med 22,5%, teknisk kvalitet (TEC) vægter med 15% og proces kvalitet (PRO) 12,5%, mens områdets kvalitet står for de sidste 5% af certificeringen.

Nedenfor bliver du klogere på, hvordan vores ventilationssystemer understøtter flere centrale DGNB-kriterier.

Sundt indeklima via Intelligent behovsstyring

Lindab Pascal er et fleksibelt og energioptimeret system til behovsstyret ventilation – helt ned på rumniveau.

Hermed bidrager systemet til at sikre et godt indeklima for alle brugere (SOC1.1 og SOC1.2). Systemet bygger på få standardkomponenter og er udviklet med henblik på at forenkle alle trin i byggeprocessen, ligesom systemet sikrer et konstant optimalt indeklima med det lavest mulige energiforbrug og energiomkostninger (ENV1.1 og ECO1.1).

Vores ventilationssystemer er udviklet med miljøvenlige materialer, der ikke afgiver usunde gasser (SOC1.1). 

 

 

Trådløs kommunikation og brugerstyring via apps

Ultra BT-systemet giver dig mulighed for at opgradere ventilationen rum for rum, uden at du behøver at etablere ledningsføring, til reguleringsudstyr, på eller i rummets vægge.. Via vores app er det muligt at opnå omkostningseffektiv ventilationsopgradering med fuld driftskontrol på rumniveau. Således er det nemt at optimere indeklimaet (SOC1.1 og SOC1.2), være omkostnings- og energieffektiv (ECO1.1 og ENV1.1) og udnytte ny teknologi i bygningsdriften (TEC1.4).

 

 

 

 

 

Optimeret brandsikkerhed og optimeret akustik

Brandautomatik, røgudsugningskanaler og røgkontrolspjæld reducerer brand- og røgspredning, hvis der skulle opstå ildebrand. Resultatet er optimeret og større brandsikkerhed (TEC1.1). 

Vores omfattende program af højeffektive cirkulære og rektangulære lyddæmpere minimerer støjen fra ventilationsanlæg og resulterer i et optimeret akustisk indeklima (SOC1.3).

Tredjeparts verificeret

Vores tredjeparts verificerede miljødeklarationer er din garanti for, at vores ventilationsløsninger lever op til en bredt funderet tilgang til bæredygtighed, der både adresserer sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighedskriterier (TEC1.8).

Verdensmålene sikrer helhedsorienteret tilgang til den grønne omstilling

Som leverandør og producent af byggematerialer og løsninger til byggeriet vedkender vi os vores medansvar for at bidrage positivt til den grønne omstilling.

Hos Lindab arbejder vi med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, og vi har derfor valgt FN’s verdensmål som overordnet pejlemærke, når vi produktudvikler og producerer vores grønne, innovative løsninger.

Vi postulerer ikke, at vores ventilationsløsninger løser alle de klimamæssige, sociale og økonomiske udfordringer, som verdensmålene bestræber sig på at løse. Men vi ser verdensmålene som et rigtigt godt redskab til at sikre en bredt funderet grøn omstilling og bæredygtig transformation af hele byggebranchen. En transformation, der anerkender kompleksiteten, og er en kilde til evig inspiration til at fremme mere bæredygtigt byggeri.