Gå til hovedindhold
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser
/frontend/shared/header/languagechooser
Log ind

Bæredygtigt indeklima i blå kasser

Dokumenteret ventilation med EPD og DGNB

Det anslås, at byggeriet står for op imod 30% af Danmarks samlede CO2-udledning, og omtrent 20% af denne stammer fra opvarmning og drift af vores bygninger. Byggeriet er derfor et godt sted at gribe fat, når vi skal reducere vores klimaaftryk og indfri Danmarks målsætning om at nedsætte vores CO2-udledning med 70% inden 2030. Vores ventilationsløsninger er højteknologiske og smarte løsninger med indbyggede muligheder for behovsstyring, hvilket gør det nemt at optimere udnyttelsen af dem.

I 2023 bliver LCA-beregninger en obligatorisk for al nybyggeri iht. bygningsreglementet. Overordnet set måler LCA på to faktorer: Byggematerialers indlejrede CO2-aftryk og energiforbrugets udledning i driftsfasen. Vi udarbejder løbende EPDer på vores ventilationssystemer, og de gør det muligt at få et overblik over, hvordan vores ventilationsløsninger bidrager til, om dit byggeri ligger over eller under den kommende LCA-grænseværdi. 

EPDer er ligeledes en integreret del af DGNB-certificeringer, og de dokumenterer, hvor bæredygtigt et byggeri er ud fra en helhed. Vi kalder det dokumenteret bæredygtighed.

Tredjeparts verificeret

Vores tredjeparts verificerede miljødeklarationer er din garanti for, at vores ventilationsløsninger lever op til en bredt funderet tilgang til bæredygtighed, der både adresserer sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighedskriterier (TEC1.8).