Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Ventilationsløsninger og FN’s verdensmål

FN’s verdensmål består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der frem mod 2030 angiver retningen for en mere bæredygtig udvikling til glæde for både mennesker og planeten. Verdensmålene favner bredt og sikrer en sammenhængende, bæredygtig udvikling.

Hos Lindab arbejder vi med bæredygtighed ud fra et holistisk perspektiv, hvor produkterne skal adressere miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighedskriterier. Vi bruger en stor del af vores tid indendørs, og derfor er et godt og sundt indeklima altafgørende for vores sundhed, trivsel og fysiske og psykiske velvære – og i den sammenhæng vores evne til at lære, arbejde, indgå i sociale sammenhænge, slappe af og sove.

I vores produktudvikling tager vi udgangspunkt i brugerne, uanset om det er skolebørn, der skal sikres et godt undervisningsmiljø, ansatte, der tilbringer størstedelen af deres arbejdstid indendørs eller privatpersoner, der ønsker en sund og holdbar bolig, der sikrer god søvn og mindsker risikoen for at udvikle astma og allergier.

Derfor anvender vi FN’s verdensmål som grundlag for en lang række af vores beslutninger. Med hensyn til vores ventilationsløsninger, har vi valgt især at fokusere på Verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), 4 (Kvalitetsuddannelse), 7 (Bæredygtig energi), 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), 13 (Klimaindsats) og 17 (Partnerskaber for handling).

Sundt indeklima sikrer god trivsel

Indeklimaet har afgørende indflydelse på arbejds- og læringsmiljøet – og der er en direkte sammenhæng mellem folks trivsel og deres arbejdsindsats, produktivitet og indlæring.

Med Lindabs behovsstyrede ventilationsløsninger kan indeklimaet løbende justeres og optimeres i forhold til brugernes behov. Via vores digitale løsninger er tilpasningen meget enkel, ligesom vores avancerede målesystemer leverer data, der yderligere kan optimere komforten.

Energieffektive løsninger

Vores behovstyrede ventilationsløsninger sikrer, at ventilationssystemet ikke anvender mere energi end højst nødvendigt. Ventilationen kan tilpasses nye funktioner uden at det er nødvendigt at ændre på bygningens udformningen helt ned til rumniveau.

Lindab Safe® er en produktrække af kanal- og faconsystemer, der er Eurovent certificerede, hvilket betyder at de er blandt markedets mest tætte ventilationsløsninger, hvilket er en yderligere energibesparende faktor.

 

 

Langtidsholdbare, energibesparende produkter nedsætter bygningens levetidsomkostninger

Langtidsholdbare, behovstyrede ventilationsløsninger, hvor det er nemt at udskifte enkeltdelene, bidrager til at nedsætte en given bygnings levetidsomkostninger, der som navnet antyder forholder sig til bygningens totaløkonomi og ikke blot udgifter, der relaterer sig til opførelsen af bygningen. En stor del af disse udgifter relaterer sig til tekniske installationer såsom ventilationskanaler og vedligehold og udskiftning af disse.

Anstændige jobs

Verdensmål 8 om anstændige jobs peger indad, og hos Lindab arbejder vi kontinuerligt på at skabe en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder, trygge rammer og Work–Life balance.

Vi er stolte over at Great Place to Work i flere år i træk har kåret os som en af Danmarks bedste arbejdspladser.

Partnerskaber er vigtigt for den grønne omstilling

Ingen faggrupper eller virksomheder kan på egen hånd indfri alle klimamål. Derfor anser Lindab verdensmål nr. 17 om partnerskaber for handling som en styrke for den grønne omstilling. Vi udvikler vores ventilationsløsninger i tæt dialog med vores samarbejdspartnere såsom ingeniører, arkitekter, bygherrer, driftsfolk og slutbrugere.