Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Effektiv måde at adskille varme og kolde temperaturzoner på

Lufttæpper danner en barriere af luft ved indgangspartiet, så indendørsmiljøet i din butik eller bygning er beskyttet mod kold eller varm vind, vindstød og støv. Det betyder, at du kan holde indgangsdørene åbne, samtidig med at det er rart for både kunder, gæster og medarbejdere at færdes i dine lokaler.

Lufttæpper skaber en usynlig barriere mellem to områder. I kombination med karruseldøre er de med til at holde følgende ude:

  • Sommervarmen
  • Vinterkulden
  • Støv
  • Insekter
  • Røg
  • Dårlig lugt
  • Udstødningsgas
Foto Roy Klostergaard ved lufttæppe kontakt

Få hjælp fra en lufttæppe ekspert

Har du brug for hjælp til at finde det rette lufttæppe? Så udfyld formularen via linket og send retur HER. Du er også velkommen til at ringe til mig på tlf. 73 23 21 90.

 

Teori og viden om designprincipper for lufttæpper

 

Designdetaljer

Nedblæsninghøjde og rumhøjde

 

Rumareal
Jo større volumen et rum eller bygning har, desto større er vindens tryk på bygningen. Dette tryk medfører at et lavtryk bliver reduceret over dør arealet, hvilket igen medfører en udskiftning af luft masser med forskellige temperaturer - en situation der ikke er acceptabel.

Nedblæsningshøjde
Nedblæsningshøjden A er et af de vigtigste kriterier når man vælger lufttæppe type. Jo lavere lufttæppet hænger over gulvet, desto mindre er den nødvendige luftmængde der skal til for at sikre den ønskede skærmende effekt. Derfor skal alle tekniske og arkitektoniske muligheder tages med i beregningerne af den korrekte størrelse lufttæppe. En lav luftmængde betyder: lav varmekapacitet, lavt støjniveau og lav anskaffelspris og lave driftomkostninger.

Rumhøjde
Rumhøjden H og rumarealet giver tilsammen et parameter for luftstrømmene i rummet og, som resultat deraf, for hvilket lufttæppe der skal vælges. Dette gælder også for det termiske løft.
Jo større rummets areal (og rummets volumen) er, desto flere utætheder må forventes, i form af døre, vinduer osv. Luftudvekslingen der foregår ved indgangsdøren, bliver derfor intensiveret.
På grund af dette og baseret på praktisk erfaring, er det vigtigt at tage højde for størrelsen af det rum man ønsker at skærme, når man skal udvælge det rette lufttæppe.

 

Ventilation og termisk opdrift ved dør- og portarealer

Luftudveksling i bygningen


Termisk opdrift ved døre og porte
Grundet temperaturforskellen mellem rumtemperaturen (tI) og temperaturen udenfor (tA), har vi at gøre med to luftmasser med forskellig densitet Q, hvilket lader den varmere, lettere luft der er rumtemperatur drive ud øverst ved dør/port arealet og den koldere udendørsluft ind.

Termisk løft
Der er en yderligere luftudskiftning ved dør- eller portåbningen, forårsaget af det termiske løft og den øvrige utætheder i bygningen(vinduer, døre, vægge, tage eller mekanisk udgående luft osv..).

Lækstrømme på grund af vindpres og utætheder i bygningen
Utætheder i bygningen genererer et lufttab (trykside/læside), hvilket har indflydelse på dør og port arealer.

 

_