Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Nyt brand- og røgstyringssystem fra Lindab

PressemeddelelseOKT 20, 2022 10:03 CET
Lindab lancerer nu Fire System Pro – et styresystem til spjældsikrede og røgventilerede systemløsninger med adskillige opsætningsmuligheder gennem ét acces point og Bluetooth-teknologi for hurtigere idriftsættelse.

Lindab lancerer nu Fire System Pro – et styresystem til spjældsikrede og røgventilerede systemløsninger med adskillige opsætningsmuligheder gennem ét acces point og Bluetooth-teknologi for hurtigere idriftsættelse.

Lindabs nye brandstyresystem, Fire System Pro, forhindrer ikke kun brand i at sprede sig, men forhindrer også røg i at sprede sig igennem dit ventilationssystem.

I tilfælde af brand vil systemet nemlig automatisk lukke brandspjæld for at begrænse branden i at brede sig, mens røgkontrolspjæld vil sikre, at ingen gasser eller røg vil sprede sig til andre rum, men i stedet føres ud af bygningen.

Øget sikkerhed igennem et komplet system

»Det tager kun få sekunder, før ild og røg spreder sig i et ventilationssystem, så med det i tankerne har vi udviklet et system med fokus på at begrænse branden til ét rum og samtidig bortlede den giftige røg for at beskytte både mennesker og bygningen mod skader og ødelæggelse”, siger Kent Ravn, der er projektleder for brand hos Lindab.

Fire System Pro består af tre hovedkomponenter – en master-enhed, spjæld-enheder og en mobil-app. Master-enheden kan med hjælp fra spjæld-enhederne installeres i hele bygningen med op til 60 brand- og røgkontrolspjæld. Dette danner tilsammen et komplet system til brand- og røgbeskyttelse, der kan styres, overvåges og testes i samme enhed.

Derudover kan der også tilføjes andre produkter til systemet for at sikre maksimal kontrol og konfiguration. For at spare tid, og undgå brugen af stiger, er spjæld-enheden designet med en bluetooth funktion, der gør, at enheden kan indstilles og modificeres direkte fra en smartphone, så snart man er forbundet til Lindabs ProLink app.

Det nye Fire System Pro kommer også med et udvidet design, som er tilpasset til kravene i DS428:2019 - inklusiv mange nye funktioner som f.eks en fuldautomatisk funktionstest, overvågning for kabelbrud samt mulighed for tilslutning af forskellige komponenter fra Lindabs Pro-serie. Alt dette styres og opsættes i en menu i master-enheden.

Fire System Pro består af tre hovedkomponenter – en masterenhed, spjældenhed og en mobil-app.

Stigende krav om brandbeskyttelse kalder på nye løsninger

Fire System Pro er designet til at understøtte en sikker og nem installation med god plads til ledninger og en grundig tilslutnings- og idriftsættelsesguide for at sikre hurtig og korrekt installation. Derudover kan systemet nemt tilsluttes det overordnede bygningsstyringssystem via BacNet eller ModBus for at få et komplet billede over bygningen.

Det nye Fire System Pro er udviklet som en del af Lindab Protect, et omfattende udvalg af Lindab-produkter og -systemer, der giver større sikkerhed i bygninger.

"Brandsikring i bygninger, og især i ventilationssystemer, er et vigtigt område for Lindab. Vi har set stigende krav og fokus fra myndigheder på mere automatisk og pålidelig brandbeskyttelse gennem de sidste par år. Det er også derfor, vi har øget vores tilbud og ekspertviden på området”, siger Kent Ravn.