Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Choose languge
Log ind

test-thomas

Lyden af en sund bygning

Lindab Akustik er vores omfattende sortiment af lyddæmpere, der garanterer akustikløsninger og præcise lydberegninger til optimerede ventilationssystemer i bygninger.

Gennem årtiers forskning og udvikling har vi opnået omfattende viden og erfaring inden for støjreduktion, og vi har hjulpet vores kunder med at designe lydsvage ventilationssystemer, der bidrager til sundere bygninger for mennesker at trives og arbejde i.

 

 

Hvad siger standarderne?

Kravene til støj fra ventilationssystemer er blevet skærpet gennem tiderne. Derfor er korrekte katalogdata for lyddæmpere blevet endnu vigtigere. Måling af katalogdata er beskrevet i flere standarder. DS 447:2021 "Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer" definerer under punkt 6.7.12 Lyddæmpere:

Lyddæmpere testes i henhold til DS/EN ISO 7235

For at opfylde kravene til de tekniske data, som er en grundlæggende forudsætning for eksakt akustik dimensionering, har Lindab allerede i år 2000 taget et avanceret lydlaboratorie i brug. Lydlaboratoriet anvendes til måling af kanallyddæmpere og det opfylder kravene til målestandarden DS/EN ISO 7235, Denne standard beskriver detaljeret målemetoderne til at bestemme indsætningsdæmpningen ΔL, det genererede lydeffektniveau Lw som funktion af luftstrømmen og tryktabet Δpt i en fælles testopstilling.

For at verificere vores testresultater har vi gennemført kontrolmålinger hos to anerkendte måleinstitutter.

  • SP - Statens Prövningsanstalt i Borås, Sverige
  • Fraunhofer Institut i Stuttgart, Tyskland

med et overensstemmende resultat.

Det betyder, at når du dimensionerer dine lyddæmpere med udgangspunkt i Lindabs datagrundlag, kan du være sikker på, at du får korrekte pålidelige beregninger.