Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Dokumenteret bæredygtige porte via EPD og DGNB

Det anslås, at byggeriet står for henimod 30% af vores samlede CO2-udledning, selve byggematerialerne står for ca. 10-15% af udledningen. Derfor er byggeriet, og ikke mindst de materialer vi anvender i bygge- og anlægsbranchen, et oplagt sted at gribe fat for at indfri Danmarks målsætning om at nedsætte vores CO2-udledning med 70% inden 2030. 

I 2023 bliver livscyklusvurderinger med LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri. Byggematerialer er sammen med bygningsdrift to vigtige parametre, der danner grundlag for LCA-begninger. Siden 2017 har alle vores porte fået en produktspecifik EPD (miljøvaredeklaration), hvilket dokumenterer deres miljø­påvirkning. Hermed kan du se, om porte fra Lindab bidrager til, at dit byggeri ligger over eller under den kommende statslige COgrænseværdi.

Portens EPD kan også anvendes i en DGNB-certificering af et byggeri, der viser hvor bæredygtigt et byggeri er. Vi kalder det dokumenteret bæredygtighed. Porten bidrager positivt i forhold til flere kvaliteter i DGNB-certificeringsordningen, da porten er bæredygtig i flere henseender.

hej hej

hej hej