Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Når lyd er videnskab

På  Lindabs lydlaboratorie i Farum kan der udføres målinger af indsætningsdæmpning, strømningsstøj og tryktab på kanallyddæmpere.

Under helt entydige testbetingelser er der mulighed for afprøvning og videreudvikling. Laboratoriet kan ligeledes anvendes til måling af lyddata og tryktab på andre ventilationskomponenter.

Enestående af sin art i Europa

Lindab´s lydlaboratorium er opført i 1998 i samarbejde med Carl Bro Acoustica og taget i brug i foråret 1999.

I opbygningen er der endvidere anvendt teknisk rådgivning fra Fraunhofer-Institut für Bauphysik i Stuttgart og laboratoriet er opbygget i henhold til DS/EN ISO 7235: ”Akustik – Måling af kanallyddæmperes dæmpningsevne – Indsætningsdæmpning, strømningsstøj og totalt tryktab”, 1995. Laboratoriet er enestående af sin art i Europa.

Måling af nøjagtige værdier

Ved indbygning af en lyddæmper i et ventilationsanlæg er der tre specifikationer, som er vigtige for valg af den rigtige lyddæmper.

  • Hvilken dæmpningseffekt har lyddæmperen i de forskellige frekvensbånd?

  • Hvor stor en lydeffekt genererer lyddæmperen når luften passerer igennem den?

  • Hvilket tryktab er der over lyddæmperen?

Med Lindab´s lydlaboratorium er der mulighed for måling af nøjagtige værdier for disse specifikationer.

Bedre totaløkonomi

Test og dokumentation på Lindab's lydlaboratorium giver sikkerhed for korrekt dimensionering og bedre totaløkonomi

Der stilles i dag større og større krav til sikkerhed i dokumentation af såvel standard som specialfremstillede komponenter i ventilationsanlæg.

Oplysninger om f.eks. dæmpningsværdier i frekvensbåndet 63 Hz og opefter, såvel som værdier for den genererede lydeffekt og tryktabet ved bestemte lufthastigheder er nødvendige. Alt sammen med det formål, at foretage den rigtige dimensionering og dermed opnå en bedre totaløkonomi.

Test og dokumentation af ventilationskomponenter på Lindab's lydlaboratorium giver dig denne sikkerhed.

 

 

 

Kontakt laboratoriet

Vil du vide mere om vores lydlaboratorie, så kontakt en af vores eksperter. Vi er klar til at hjælpe dig videre med test og lydberegninger.

Lucernemarken 17, 3520 Farum

Tel. 73 23 25 25