Gå til hovedindhold
Lindab Logo
Choose languge
Log ind

Lyden af en sund bygning

Lindab Akustik er vores omfattende sortiment af lyddæmpere, der garanterer akustikløsninger og præcise lydberegninger til optimerede ventilationssystemer i bygninger.

Gennem årtiers forskning og udvikling har vi opnået omfattende viden og erfaring inden for støjreduktion, og vi har hjulpet vores kunder med at designe lydsvage ventilationssystemer, der bidrager til sundere bygninger for mennesker at trives og arbejde i.

Produkter i et overblik

I produktoversigten finder du oplysninger om vores standardprogram af cirkulære og rektangulære lyddæmpere.

Få overblikket over betegnelser, dimensioner, tæthedsklasser og certificeringer.

Rolige omgivelser giver bedre præstationer

Lyd kan være en kilde til nydelse og komfort. De fleste mennesker sætter pris på et velkomponeret stykke musik eller den beroligende lyd fra havets bølger. Støj fra omgivelserne eller monoton lyd kan på den anden side skabe irritation blandt mennesker og i værste fald årsag til helbredsproblemer.

Undersøgelser peger også på en sammenhæng mellem eliminering af støj og øget produktivitet, bedre helbred og mindre stress.

Investeringer i akustik giver velvære

Hos Lindab mener vi, at alle skal have ret til et sundt indemiljø – herunder rum med ro. Vi ved, at man med præcise, pålidelige data og deraf følgende korrekt produktvalg, kan undgå støj fra ventilationsanlæg både inden- og udendørs. Derfor har akustik og lyddæmpning været en central del af vores produktsortiment, forskningsfaciliteter og kompetencer i årevis.

Når lyd er videnskab

Dokumentation baseret på test

Akustik og støjreduktion er en videnskab. Tryktab, indsætningsdæmpning og egenstøj påvirker et ventilationsanlægs energiefektivitet og hvordan lyden opleves i et lokale.Lindab’s lydlaboratorie i Farum blev etableret i 1999.

Laboratoriet er bygget i overensstemmelse med DS/EN ISO 7235 og er certificeret af en ekstern myndighed. I 2019 blev laboratoriet opdateret til at opfylde de nyeste krav gældende fra 2020.

Alle test og målinger i vores laboratorie er udført i henhold til denne standard og er afgørende for udvikling og forbedring af vores produkter. Det garanterer, at både ydeevne og data er pålidelige og sikrer nøjagtige lydberegninger for optimal systemdimensionering og overholdelseslydkrav.

 

 

Akustik og energieffektivitet

Reducer støjen – og spar energi

Det er vigtigt at begrænse støjen i en bygning. Det er også vigtigt at være bevidst om bygningens energiforbrug.

Vores produkter og systemer er et resultat af forskning og udvikling, hvor optimeret indeklima og energieffektivitet sættes som vores højeste standard. Tryktab påvirker de samlede driftsomkostninger i et ventilationsanlæg, hvorfor det er en vigtig parameter i vores test og målinger for alle vores produkter – herunder kanaler, armaturer, faconstykker og lyddæmpere.

Vi hjælper dig undervejs

Præcise data og professionelle softwareløsninger

Vi hjælper dig gerne med at lydberegne dit projekt og kan bl.a. foretage en komplet systemberegnig fra aggregat til rum.

Alle vores testede målinger og resultater er tilgængelige via vores produktvalgssoftware, LindQST og DIMSilencer. Det er en one-stop-destination for præcise lydberegninger, optimeret valg og design af et højkvalitets, støjsvagt og energibesparende ventilationssystem.

Med Lindabs CADvent Plugin til MagiCAD, Revit eller AutoCAD har du en veludstyret værktøjskasse til din designsoftware, der støtter dig i udvælgelse og bestilling af den komplette ventilationsløsning. Lyddæmpervalget og dataoverførslen fra LindQST til dit ventilationslayout garanterer en korrekt lydberegning og produktkodeoverførsel. Dette hjælper dig med at designe et ventilationssystem, der opfylder alle lydkrav.

Certifikater og dokumentation

Det er et spørgsmål om tillid, viden og erfaring. Produkter uden pålidelige data giver ingen værdi til dimensionering af et system. 

Vores lyddæmpere kommer med detaljeret dokumentation. De tekniske specifikationer – indsætningsdæmpning, lydgenerering, tryktab og tæthed – fremgår af vores datablade og dimensioneringsprogrammer.

Eurovent og VDI certificering
Mange af vores cirkulære lyddæmpere har opnået Eurovent certificering og et udvalg af produkter har desuden opnået VDI certificering. Se detaljer i produktoversigten.

Hvad siger standarderne?

Kravene til støj fra ventilationssystemer er blevet skærpet gennem tiderne. Derfor er korrekte katalogdata for lyddæmpere blevet endnu vigtigere. Måling af katalogdata er beskrevet i flere standarder. DS 447:2021 "Ventilation i bygninger - mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer" definerer under punkt 6.7.12 Lyddæmpere:

Lyddæmpere testes i henhold til DS/EN ISO 7235

For at opfylde kravene til de tekniske data, som er en grundlæggende forudsætning for eksakt akustik dimensionering, har Lindab allerede i år 2000 taget et avanceret lydlaboratorie i brug. Lydlaboratoriet anvendes til måling af kanallyddæmpere og det opfylder kravene til målestandarden DS/EN ISO 7235, Denne standard beskriver detaljeret målemetoderne til at bestemme indsætningsdæmpningen ΔL, det genererede lydeffektniveau Lw som funktion af luftstrømmen og tryktabet Δpt i en fælles testopstilling.

For at verificere vores testresultater har vi gennemført kontrolmålinger hos to anerkendte måleinstitutter.

  • SP - Statens Prövningsanstalt i Borås, Sverige
  • Fraunhofer Institut i Stuttgart, Tyskland

med et overensstemmende resultat.

Det betyder, at når du dimensionerer dine lyddæmpere med udgangspunkt i Lindabs datagrundlag, kan du være sikker på, at du får korrekte pålidelige beregninger.

Unikke løsninger til unikke projekter

Lindabs akustikprodukter omfatter lyddæmpere til alle formål - fra boligbyggerier til hospitaler, musiksale, industri- og marineprojekter. Som førende producent af lyddæmpere kan Lindab garantere et bredt produktsortiment der er udviklet, designet og produceret til at være let at installere og vedligeholde.

Brug for en ekspert

Vil du vide mere om vores akustikløsninger, så kontakt en af vores eksperter. Vi er klar til at hjælpe dig videre med at finde den optimale løsning.